Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης για ένταξη στη Δράση 4.1.5

«Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και«Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα καιτην ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του ΠρογράμματοςΑγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022,στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 534/2023 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Read 285 times

Αναζήτηση Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Φίλτρα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand