Νέα & Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2023 (ΑΔΑ: Ψ7ΦΙ7ΛΒ-ΠΤ7) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (124) ΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΑΙΑΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

Read 107 times

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand