Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40
T.K. : 68100 AΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Πληροφ. : Σ. Κυρτζίδου
Τηλ. : 2551350571
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Περίληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου ή για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε άλλο τύπο, σύμφωνα
με τον Ν. 4070/2012.
Η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο
τύπο, να υποβάλλει σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου ( Αλεξ/πολη ) ή στην Διεύθυνση
Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας (ανάλογα με την έδρα που υπάγεται) μέχρι την 28 – 04 – 2023 και ώρα 15:00,
συνοδευόμενη από όλα τα οριζόμενα δικαιολογητικά στα άρθρα 109 και 110 του Ν. 4070/2012. Με την αίτησή του ο κάθε
ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για τις οποίες ζητείται άδεια
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το είδος της άδειας (ή των αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.
Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των σχετικών αιτήσεων και τον έλεγχο της πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
και των απαιτούμενων προϋποθέσεων, για την απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή την μετατροπή υφιστάμενης σε
άλλου τύπου και σύμφωνα με την αριθμ. 20214/1077/20-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΖ6Θ7ΛΒ-ΨΟΓ) (ΦΕΚ 877/Α’/20-022023)
Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου, με την οποία καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ & ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.) ανά έδρα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του
Ν.4070/2012. Με την ίδια απόφαση επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός αυτός ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ
και τις άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔ-ΜΙΣΘ. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων ΕΙΔ.-ΜΙΣΘ., ανά έδρα, καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση με το μέγιστο οριζόμενο αριθμό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση ολόκληρου του κειμένου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α.Δ.Α.
92Y27LB-52O) στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: www.pamth.gov.gr, αλλά και από τα
γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου (Αλεξανδρούπολη) ή της Διεύθυνσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Ορεστιάδας, του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2551350438 και 2551350479.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
Read 401 times Last modified on Wednesday, 08 March 2023 13:49

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand