Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΑΜΘ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΠΑ

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΟΠΣ ΕΠΑ) καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν την υλοποίηση και παρακολούθηση του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του, ήτοι των Τομεακών (ΤΠΑ) και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΠΠΑ).

Τα στελέχη των Δικαιούχων/Φορέων Υλοποίησης απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΠΑ.  Παρακάτω δίνονται οι σχετικές οδηγίες εγγραφής:

  • Μετάβαση στη σελίδα https://logon.ops.gr/ergorama6/#!/home/register και υποβολή ηλεκτρονικά της σχετικής Αίτησης Δημιουργίας Νέου Λογαριασμού Χρήστη Δικαιούχου. Αποδέκτης θα πρέπει να είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ.
  • Εκτύπωση του υποβεβλημένου pdf της αίτησης χρήστη και υπογραφή του αρμοδίως
  • Αποστολή της αίτησης στο γραφείο ΟΠΣ ΕΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ σύμφωνα με τα παρακάτω:

 3.1 Εάν η αίτηση του χρήστη έχει επιλεχθεί να υπογραφεί χειρογράφως, τότε πρέπει να αποσταλεί:

  • η σκαναρισμένη υπογεγραμμένη αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση sgouros@pamth.gov.gr και
  • η υπογεγραμμένη αίτηση ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Γραφείο ΟΠΣ ΠΠΑ ΑΜΘ (υπόψιν κ. Γ. Σγούρου)

Γ. Κακουλίδου 1, Ισόγειο

69132, Κομοτηνή

3.2. Εάν η αίτηση έχει υπογραφεί ψηφιακά, τότε πρέπει να αποσταλεί το ψηφιακά υπογεγραμμένο .pdf της αίτησης μέσω email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (δεν απαιτείται επιπλέον ταχυδρομική αποστολή)

Μετά την επιτυχή δημιουργία χρήστη δικαιούχου, το ΟΠΣ ΕΠΑ είναι προσβάσιμο στον σύνδεσμο: https://logon.ops.gr/

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με κάποια από τις λειτουργίες του ΟΠΣ ΕΠΑ παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας απευθυνόμενοι στην ΔΑΝΑΠ Περιφέρειας ΑΜΘ μέσω του ΟΠΣ ΕΠΑ και συγκεκριμένα κάνοντας ερώτημα μέσω Helpdesk.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand