Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Κανόνες υγιεινής κατά την διαχείριση των τροφίμων σε οικιακό επίπεδο ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2

Στο Παράρτημα του συνημμένου εγγράφου του Υπουργείου Υγείας με αρ. Δ1γ/Γ.Ποικ.24880/14-4-2020 (ΑΔΑ Ω8Κ0465ΦΥΟ-ΗΔΤ) παρατίθενται οδηγίες ορθής διαχείρισης αγαθών σε οικιακό επίπεδο-Αγορές τροφίμων σε καταστήματα (οδηγίες προς τους καταναλωτές)

Read 685 times
ΔΥΚΜ ΡΟΔΟΠΗΣ

nlazaridis@pamth.gov.gr

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand