Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ξάνθης

Παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ’ αρ. 11529/27-05-2019 (ΑΔΑ:Ω6ΛΚ7ΛΒ-ΔΦΠ) απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης, περί παραχώρησης με τίμημα στον κ. Χαλκόπουλο Σάββα του Κωνσταντίνου και της Ελένης της χρήσης ακινήτου εμβαδού 9.000,00 τ.μ. (τμήμ

Read 30 times

Latest from Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand