Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Διενέργεια Εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β’ περιόδου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

                                                                                                                  

Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40                              

T.K.             : 68100 AΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Πληροφ.     : Τσιάτσιου Ευαγγελία

Τηλ.             :2551350565                                                                      

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β’

                      περιόδου 2023

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

            Έχοντας υπόψη :

 • Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α)   «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδ/κησης &

       της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 • Το  Π.Δ.  144 / 2010   ( ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας    Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης»
 1. Την Απόφαση  του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδ. & Θράκης αριθ.1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026/Β/13- 04-2016), με την οποία γίνεται παροχή  εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και & Θράκης.
 • Τις διατάξεις  του  Ν.1244 / 72 ( ΦΕΚ181 / Α /16-10-72) «Περί λειτουργίας Ερασιτεχνικών  

     και Πειραματικών Σταθμών Ασυρμάτου, Ειδικών Ραδιοδικτύων και ιδρύσεως Υπηρεσίας   

     Ελέγχου « Ραδιοεκπομπών », όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με  τις  διατάξεις   

     των  Νόμων Ν.652/77, Ν.1780/88 και του αρθρ.2, του Ν.2801/2000(ΦΕΚ46/Α/2000)

 • Τις διατάξεις της 68000/763/18-12-2002(ΦΕΚ 1579/Β/18-12-2002) Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών & Επικ/νιών «κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» και την αρ. 38200/1136/11-08-2011(ΦΕΚ 1969/Β/02-09-2011) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Περί κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου».
 • Την με αριθ. πρωτ.  οικ. 45604/5074/12-04-2017 απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη επιτροπή για την διενέργεια των εξετάσεων υποψηφίων Ραδιοερασιτεχνών.
 • Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη.

                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 • Προκηρύσσουμε τις εξετάσεις της Β’ Περιόδου 2023, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη
 • Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων (ισόγειο) της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  Π.Ε. Έβρου  την Τρίτη 31-10-2023  και ώρα  09:00
 • Η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών  Π.Ε .Έβρου θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά υποψηφίων μέχρι και την Τρίτη 24-10-2023. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις  για  συμμετοχή  στις  εξετάσεις  στην παραπάνω ημερομηνία.
 • Οι υποψήφιοι για να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή, την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον σχετικό Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99,ΦΕΚ 99/Α/1999)
 • Η εξέταση κάθε υποψηφίου θα γίνει με την χρήση Η/Υ σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην με την σχετική Υπουργική Απόφαση με  αριθ. πρωτ. 38200/1136/11-08-2011 του Υπ. Υ.Μ & Δ.
 • Για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yme.gr και συγκεκριμένα :Επικοινωνίες → Ραδιοερασιτέχνες παρ.11 → υποπαράγραφος 11.7,             http: //www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1160&id=tid=1184, έχουν αναρτηθεί δύο αρχεία (PDF)  , το ένα για την κατηγορία «1» και το άλλο για την κατηγορία «Εισαγωγικού Επιπέδου ». Επίσης έχει αναρτηθεί  και  σχετικό λογισμικό για την εκπαίδευση και την αυτοαξιολόγηση των ενδιαφερομένων υποψηφίων.

            Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Μεταφορών  και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας.

  

          

     

                                                   

                                                            ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ                                                                                                      

                                                            Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                               ΚΥΡΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

                                                              Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Α’ β

                           

Read 261 times

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand