Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Σύγκληση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Tαχ.Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου -40-

Tαχ.Κώδικας : 68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Πληροφορίες: Παντίρης Γεώργιος

Τηλέφωνο : 25513 50580,81,82

TELEFAX : 2551 0 23223

E- mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αλεξ/πολη: 22-11-2017

Αριθμ. Πρωτ: 1595

 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό

ΣΧΕΤ : α. Ν.3013/02 ''Περί Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις''

β. Ν.3852/2010 ''Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης''

γ. ΑΠ:8039/14-11-2017/ΥΠ. ΕΣΩΤ. /Γ.Γ.Π.Π/ΔΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

δ. Η αριθμ. 316/14-03-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: ΩΒΘΛ7ΛΒ-ΗΕΙ) «Κανονισμός Λειτουργίας Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της (Σ.Ο.Π.Π) της Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Κατόπιν του ανωτέρω (γ) σχετικού, καλούμε σε σύσκεψη τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων από τ χιονοπτώσεις και παγετό κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 27-11-2017 ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 10.30 στην αίθουσα συσκέψεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Καραολή & Δημητρίου -40-)

Την ανωτέρω ημέρα και ώρα θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις, σε θέματα του συνημμένου ΠΑΡ/ΤΟΣ ''Α'' xls

Η συμμετοχή των αποδεκτών της παρούσης κρίνεται απαραίτητη ιδιαίτερα των Δημάρχων ή των Αντιδημάρχων με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες αυτών.

 

Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π της Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Αντιπεριφερειάρχης

Πέτροβιτς Δημήτριος

Read 1034 times Last modified on Friday, 22 May 2020 13:24

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand