Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Tαχ.Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου -40-

Tαχ.Κώδικας : 68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Πληροφορίες: Γ.Παντίρης,

Τηλέφωνο : 25513 50580,81,82

TELEFAX : 2551 0 23223

E- mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αλεξ/πολη: 26-06-2017

Αριθμ. Πρωτ: 842

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ως Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης''

2. Το Ν. 3013/2002 ''Περί Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις'' όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4249/2014

3. Το Τοπικό Σχέδιο ''ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΥΡΚΑΪΕΣ''

4. Το με ΑΠ: 2132/17-03-2017/ΥΠ.ΕΣΩΤ. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ''Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση  κινδύνων λόγω των Δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017 ΄΄

5. Την με ΑΠ: 3841/29-05-2017/ΥΠ.ΕΣΩΤ. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ '' Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ κατά την αντιπυρική περίοδο 2017΄΄

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασηςpdf

Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π

Αντιπεριφερειάρχης

Πέτροβιτς Δημήτριος

Read 1019 times Last modified on Friday, 22 May 2020 13:36

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand