Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Μέτρα για την καλλιέργεια εδαφών κοντά στις όχθες υδάτινων όγκων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ: Αλιείας 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σαραγλίδου Βασιλική

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ραιδεστού 9, 68200 Ορεστιάδα

ΤΗΛ.: 2552023433

FAX: 2552023328

Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΘΕΜΑ :Εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης για το 2012

ΣΧΕΤ.Α.Π.191920/Υ.Π.Α.Α.& Τ./Δ/νση Αγρ/κης Πολ/κης & Τεκ/σης/Τμημα:Α΄

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου κάνουμε γνωστό στους γεωργούς της περιοχής μας ότι με βάση την «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του κανονισμού 1698/2005 του Συμβουλίου», με αριθμό 262385/ΦΕΚ 509Β/2010, όπως ισχύει από την πρώτη δημοσίευση της, υπάρχει μια υποχρέωση που ξεκινά να εφαρμόζεται από 1-01-2012. Συγκεκριμένα: στο άρθρο 3, η παράγραφος 14 προβλέπει ότι:

Από 1-01-2012, οι γεωργοί δεν επιτρέπεται να καλλιεργούν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες υδάτινων όγκων και δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων από όχθες υδάτινων όγκων, διωρύγων ή καναλιών άρδευσης ή στράγγισης σε επίπεδες εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των έξι μέτρων για εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη του 8%.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω από τους γεωργούς της περιοχής μας.

Read 1633 times Last modified on Thursday, 26 January 2012 12:41

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand