Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Διενέργεια κλήρωσης για επιτροπή αξιολόγησης προμήθειας-τοποθέτησης 2 κλιματιστικών συσκευών στο Server Room

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη 30-3-2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: οικ.1305

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξ/πολη

Πληροφορίες: : Π. Παπατζίκης

Τηλ. : 25513-50570

FAX : 25513-50404

Ιστότοπος Π.Ε Έβρου: www.peevrou.eu

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στην επιτροπή προμήθειας-τοποθέτησης-παραλαβής 2 κλιματιστικών συσκευών στο server room του κεντρικού κτιρίου της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου).

(Αξιολόγηση των προσφορών-ανάδειξη προμηθευτή και παραλαβή της προμήθειας)

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Την αριθ. 6041/28-12-2011 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου «Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιων κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Γνωστοποιούμε

Ότι, την Τρίτη 3/4/2012, ώρα 8.30 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου (4ος όροφος, 5ο γραφείο), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή: αξιολόγησης οικονομικών προσφορών προμήθειας-τοποθέτησης 2 κλιματιστικών συσκευών στο server room του κεντρικού κτιρίου της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), ανάδειξης προμηθευτή και παραλαβής της προμήθειας.

 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.peevrou.eu της Π.Ε Έβρου και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεών της.

Εσωτερική Διανομή:

-Τμήμα Γραμματείας, για τοιχοκόλληση

-Αρμόδια υπάλληλο, για ανάρτηση

στην ιστοσελίδα

 

                                                                                                                                                                                                                                     Μ.Ε.Π.

                                                                                                                                                                                  Η Προϊσταμένη Δ/νσης  Διοικητικού-Οικονομικού

                                                                                                                                                                                                                             Βάγια Αρβαντά

Read 1643 times Last modified on Monday, 02 April 2012 07:42

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand