Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έλεγχο ανελκυστήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Αλεξανδρούπολη 21/3/2012

Αριθμ. πρωτ. 1058

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), θα δεχτεί οικονομικές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ετήσιου περιοδικού ελέγχου των τριών (3) ανελκυστήρων, που βρίσκονται οι μεν δύο (2) στο κεντρικό της κτίριο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 40 και ο δε τρίτος στο κτίριο του Παλιού Νοσοκομείου επί της Δήμητρας 19 στην Αλεξανδρούπολη.

Οι περιοδικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν α) για τον ανελκυστήρα του Παλιού Νοσοκομείου μέχρι 01/4/2012 και β) για τους δύο ανελκυστήρες του Κεντρικού Κτιρίου μέχρι 12/12/2012. Θα προηγηθεί υπογραφή Σύμβασης με το μειοδότη και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.0869.0001 οικ. έτους 2012.

Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.2845/1245 απόφασης των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008).

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, fax) μέχρι τη Δευτέρα 26/3/2012 στις 10π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου)

Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68 100 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο

Τηλέφωνο: 25513-50570, fax: 25513-50404

Στην προσφερθείσα τιμή να μη συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της: www.peevrou.eu και θα αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο Έβρου.

 

H Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου

Γεωργία Μαυρανεζούλη Νικολάου

Read 1562 times

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand