Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Κλήρωση επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών, παροχής υπηρεσιών έτους 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξ/πολη

Πληροφορίες: : Π. Παπατζίκης

Τηλέφωνο : 25513-50430

FAX : 25513-50404

 

Αλεξ/πολη 25-1-2012

Αριθ. Πρωτ: οικ.280

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συγκρότηση τριμελών επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Την αριθ. 6041/28-12-2011 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου «Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιων κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού»

5. Tην ανάγκη συγκρότησης τριμελών επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,

Γνωστοποιούμε

Ότι, τη Δευτέρα 30/1/2012, ώρα 09.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου (4ος όροφος, 5ο γραφείο), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων ανά υπηρεσία υπαλλήλων, για τη συμμετοχή τους στις τριμελείς επιτροπές παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.peevrou.eu της Π.Ε Έβρου και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεών της.

 

Εσωτερική Διανομή:

-Τμήμα Γραμματείας, για τοιχοκόλληση

-Αρμόδια υπάλληλο, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

Μ.Ε.Π

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Βάγια Αρβαντά

Read 2021 times Last modified on Wednesday, 25 January 2012 15:33

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand