Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΓΘ-ΒΑΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ'


Ταχ Δ/νση: Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας: 101 87

Τηλέφωνο:2132161610

Fax: 210 5237651

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2014 - Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις :

α. του αρ. 49 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176, Α) «Οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας και Λοιπές Διατάξεις, », όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν.3918/2011, (ΦΕΚ 31, τ. Α)

β. του Π.Δ. 95/200 (ΦΕΚ 76, Α)» Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»

γ. του Π.Δ. 6/2000 (ΦΕΚ 8, Α) «Επαγγελματικά Δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου», όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ 72/2006 (ΦΕΚ 73, Α)

δ. της αριθμ. οικ. 3402/3-7-2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα», (ΦΕΚ 1642 τ. Β'), όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. Γ.Υ. οικ. 6161/29-10-2013 όμοια, (ΦΕΚ 2761τ. Β΄).

2. Τα από 22-1-2014, 16-1-2014 και 29-1-2014 έγγραφα των Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Πατρών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A) Ορίζουμε τις ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση Βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου ως ακολούθως:

1) Στην Αθήνα στις 28 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

2) Στη Θεσσαλονίκη στις 27 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 – 14:00 για τα προφορικά και στις 28 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 – 12:00 για τα γραπτά, στην αίθουσα Σεμιναρίων ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ του κτιρίου των Τμημάτων Βιολογίας/Φαρμακευτικής.

3) Στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος Φαρμακευτικής του Παν/μίου Πατρών (απέναντι από τη Γραμματεία του Τμήματος), στα Προκατασκευασμένα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Ρίου.

Β) Ορίζουμε προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των Βοηθών Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2014, από 30- 01-2014 έως και 10- 02- 2014.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και διαβιβάζονται από αυτές στις Γενικές Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών στις έδρες των οποίων λειτουργούν Φαρμακευτικές Σχολές (Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Πατρών).

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Read 777 times Last modified on Friday, 07 February 2014 10:42

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand