Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2013 - Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις :

α. του αρ. 49 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176, Α) «Οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας και Λοιπές Διατάξεις, », όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν.3918/2011, (ΦΕΚ 31, τ. Α)

β. του Π.Δ. 95/200 (ΦΕΚ 76, Α)» Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»

γ. του Π.Δ. 6/2000 (ΦΕΚ 8, Α) «Επαγγελματικά Δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου», όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ 72/2006 (ΦΕΚ 73, Α)

2. Τα από 5-11-2012, 27-11-2012 και 9-1-2013 έγγραφα των Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Πατρών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, αντίστοιχα.

2. Την αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π. οικ.94306/2012 (ΦΕΚ 2752, Β) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων <Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού> στους Γεν. Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας»

 

A) Ορίζουμε τις ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση Βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Στην Αθήνα στις 22 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

2) Στη Θεσσαλονίκη στις 14 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 – 14:00 για τα προφορικά και στις 15 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 – 12:00 για τα γραπτά, στην αίθουσα Σεμιναρίων ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ του κτιρίου των Τμημάτων Βιολογίας/Φαρμακευτικής.

3) Στην Πάτρα στις 15 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος Φαρμακευτικής του Παν/μίου Πατρών (απέναντι από τη Γραμματεία του Τμήματος), στα Προκατασκευασμένα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Ρίου.

Β) Ορίζουμε προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των Βοηθών Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2013, από 17- 01- 2013 έως και 6- 02- 2013.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και διαβιβάζονται από αυτές στις Γενικές Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών στις έδρες των οποίων λειτουργούν Φαρμακευτικές Σχολές (Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Πατρών).

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Read 1096 times Last modified on Friday, 25 January 2013 12:34

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand