Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Επανέκδοση Οδηγού Κοινωνικών Δομών Ν. Έβρου

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, έχοντας την επιστημονική στήριξη του Νομαρχιακού Τμήματος Έβρου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε τη διαδικασία επανέκδοσης του Οδηγού Κοινωνικών Δομών Ν. Έβρου, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Νομού μας και τις παροχές αυτών. Ο Οδηγός θα εκδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η ανάγκη επανέκδοσης του συγκεκριμένου εντύπου προέκυψε από τη διαπίστωση ότι πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την προσβασιμότητά τους στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, είτε λόγω άγνοιας για το είδος και τις παροχές των υπηρεσιών που υπάρχουν και σε ποιες από αυτές πρέπει να απευθυνθούν για το θέμα που τους απασχολεί, είτε γιατί δε γνωρίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για να ικανοποιήσουν το αίτημά τους. Συχνό αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η ελλιπής κάλυψη των βασικών τους αναγκών και κατ΄ επέκταση η κοινωνική τους απομόνωση.

Επιπλέον, μία από τις βασικές προϋποθέσεις διασφάλισης της προσβασιμότητας των πολιτών στις Υπηρεσίες αποτελεί και η δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών, προκειμένου ο πολίτης να στηριχτεί ολοκληρωμένα και να αντιμετωπιστούν ολιστικά οι δυσκολίες του.

Με την παραπάνω ενέργεια μπορούμε να έχουμε πολλαπλά οφέλη. Πρωτίστως, την έγκυρη, οργανωμένη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών και ακολούθως, τη δικτύωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Νομού μας και τη διασύνδεσή τους με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της χώρας. Παράλληλα, με τη δράση αυτή θα μπορέσουμε να διερευνήσουμε και να εκτιμήσουμε την έλλειψη των Δομών Κοινωνικής Προστασίας, στοιχείο που θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε μελλοντικά για τον τόπο μας.

Σε αυτή την προσπάθεια ζητούμε τη συμβολή όλων των Κοινωνικών Φορέων του τόπου, συμπληρώνοντας μια φόρμα την οποία μπορείτε να αποστείλετε με σειρά προτίμησης χάριν ευκολίας με e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., φαξ ή ταχυδρομείο.

Read 856 times Last modified on Monday, 22 October 2012 14:34

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand