Διαβούλευση για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του νέου ΕΣΠΑ και της υποχρέωσης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ να διατυπώσει την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, έχει συνταχθεί ένα βασικό κείμενο που αφορά στον «προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας με βάση την Έξυπνη Εξειδίκευση».

Το κείμενο αυτό θα παρουσιασθεί για συζήτηση και έκφραση γνώμης σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΠΣΚΕ) και στη συνέχεια θα εισαχθεί για συζήτηση και τελική έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Επισημαίνεται ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί ηλεκτρονικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) Περιφέρειας ΑΜ-Θ (http://eydamth.gr/ilektroniki-diavoylefsi-2/energes-diavouleyseis.html) για τη διαβούλευση επί του κειμένου αυτού και την αποστολή των παρατηρήσεων κάθε ενδιαφερομένου ηλεκτρονικά, ενώ σχετικό υποστηρικτικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία να αναπτύξουν τις απόψεις και τα σχόλιά τους μέχρι την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014.

Read 2434 times Last modified on Thursday, 20 March 2014 12:31

Αναζήτηση Διαβούλευση

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand