Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης με αντικείμενο τη δημιουργία και λειτουργία εύχρηστων ψηφιακών εργαλείων προώθησης του διασυνοριακού τουρισμού με έμφαση στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του έργου JTI TARGET.

Το αντικείμενο του έργου της παρούσας διαβούλευσης  αναφέρεται στην υλοποίηση της δράσης «Open areas digital guides and applications» η οποία περιλαμβάνει :

1)       Σχεδιασμό και ανάπτυξη Οδηγού Πολυμεσικού Περιεχομένου (e-Guide), διαθέσιμου σε φορητές συσκευές και έξυπνα τηλέφωνα (smartphones). Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να μεταφορτώνει την εφαρμογή του ψηφιακού πολυμεσικού οδηγού (απολύτως δωρεάν) από τις καθιερωμένες αγορές εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (Apple app Store και Google Play ή ισοδύναμες) για συσκευές τύπου Apple iΟS και Google Android ή ίσοδυναμες, αντίστοιχα.

2)       Συλλογή, δημιουργία και ανάπτυξη πρωτογενούς υλικού για την τεκμηρίωση και περιγραφή του πολιτιστικού αποθέματος, που θα καταχωρηθεί σε κατάλληλη βάση δεδομένων, που θα αποτελεί τη βασική πηγή πληροφορίας όλων των υπηρεσιών και εφαρμογών.

3)       Δικτυακή πύλη ενοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών, η οποία αποτελεί το σημείο αναφοράς όλων των υλοποιούμενων ψηφιακών εργαλείων.

4)       Υπηρεσίες εκπαίδευσης, καταχώρησης του πρωτογενούς υλικού, φιλοξενίας συστημάτων, συντήρησης, προβολής και εγγύησης καλής λειτουργίας.

Στο αναλυτικό σχέδιο της διακήρυξης  περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργικές τεχνικές προδιαγραφές κάθε υπηρεσίας και του ζητούμενου εξοπλισμού, τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Οι παρατηρήσεις / διορθώσεις / επισημάνσεις από κάθε ενδιαφερόμενο  μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως και την Τρίτη 12/03/2013, ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης.

Κατεβάστε το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης

Read 2315 times Last modified on Friday, 01 March 2013 13:13

Αναζήτηση Διαβούλευση

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand