Ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Διαχείρισης (Καινοτόμο Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας Business Intelligence System)

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαβούλευσης για την πράξη: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Διαχείρισης (Καινοτόμο Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας Business Intelligence System) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

(Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

 

Κωδ ΟΠΣ (MIS)

369394

Πράξη

Ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Διαχείρισης (Καινοτόμο Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας Business Intelligence System) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Υποέργο

Ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Διαχείρισης (Καινοτόμο Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας Business Intelligence System) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Διάρκεια Διαβούλευσης

Από 22/08/2012                          Έως 14/09/2012                          

Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη (όπως αναγράφεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ)

Τρύφων Εξάρχου

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού

Τηλέφωνο

2531350115

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα)

http://www.pamth.gov.gr

 

Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχε μια (1) εταιρεία.

 Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 Συνημμένα.

  1. 1)Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Α/Α

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)

Απάντηση Δικαιούχου – Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη :

Τεκμηρίωση Απάντησης

Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία )

1

Σχετικά με την απαίτηση χρήσης λογισμικού Ανοικτού Κώδικα για την κάλυψη των απαιτήσεων των πινάκων C.3.10 και C.3.11 (Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών και Λογισμικό Εξυπηρετητή Διαδικτύου),   θεωρούμε ότι για λόγους εξασφάλισης της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των δυνατών λύσεων, η απαίτηση για προϊόντα «ανοικτού κώδικα» θα πρέπει να απαλειφθεί.

ΝΑΙ

χ

Απαλείφονται από τις απαιτήσεις των πινάκων C.3.10 και C.3.11 καθώς και από όλα τα σημεία των τευχών Α και Γ, ενώ παραμένει η απαίτηση για χρήση σε όλα τα στάδια της υλοποίησης, η αναγκαστική χρήση ανοικτών προτύπων και δεδομένων.

Oracle Hellas A.E.E

ΟΧΙ

 

Για τον ίδιο λόγο και με αφορμή το σχετικό σχόλιο της Oracle πραγματοποιήθηκαν και οι εξής αλλαγές:

 C.3.8. Παραλήφθηκε η φράση: «Οι προτεινόμενες εφαρμογές θα βασίζονται πλήρως σε ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)»

 Η φράση: «Όλα τα επιμέρους στάδια συλλογής και ανάλυσης περιεχομένου θα είναι υλοποιημένα με χρήση Java και με χρήση των ΕΛ/ΛΑΚ. Το γεγονός αυτό θα καθιστά την εκτέλεση της υπηρεσίας δυνατή σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα» τροποποιήθηκε σε «Όλα τα επιμέρους στάδια συλλογής και ανάλυσης περιεχομένου θα είναι υλοποιημένα με εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού που προάγουν τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία μεταξύ συστημάτων»

 C.3.9

Η φράση: «Υποστήριξη σε όλα τα περιβάλλοντα (Windows, Linux, Unix) και υποστήριξη σε όλους τους τύπους hardware ώστε να είναι προσαρμόσιμη σε οποιαδήποτε πληροφοριακή υποδομή» τροποποιήθηκε «Υποστήριξη σε όλα τα περιβάλλοντα»

 C.3.10

Παραλήφθηκε η φράση: «Να είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής (open source

 Α.3.4.8

Παραλήφθηκε η φράση: «Οι προτεινόμενες εφαρμογές θα βασίζονται πλήρως σε ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Όλα τα επιμέρους στάδια συλλογής και ανάλυσης περιεχομένου θα είναι υλοποιημένα με χρήση Java και με χρήση των ΕΛ/ΛΑΚ. Το γεγονός αυτό θα καθιστά την εκτέλεση της υπηρεσίας δυνατή σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα»

 Α.3.4.9

Παραλήφθηκε η φράση: «open source» στο Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών και στο

Λογισμικό Εξυπηρετητή Διαδικτύου του σχετικού πίνακα

 Α.3.10

Η φράση: «Επίσης για την εξασφάλιση ανοικτής πρόσβασης θα ληφθεί μέριμνα με την ύπαρξη κατάλληλων όρων στη διακήρυξη της προτεινόμενης πράξης ώστε το παραγόμενο προϊόν του έργου (λογισμικό) να διέπεται από άδειες χρήσης που επιτρέπουν την ανοικτή πρόσβαση (GPL, LGPL, ΜΙΤ)» τροποποιήθηκε σε «Επίσης για την εξασφάλιση ανοικτής πρόσβασης από την Περιφέρεια το παραγόμενο προϊόν του έργου (λογισμικό) πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμο από τα στελέχη της Περιφέρειας».

 Α.3.11

Παραλήφθηκε η φράση: «Εγκατάσταση σε ανοιχτού κώδικα (open source) σε διακομιστές εφαρμογών, όπως Apache Tomcat, Jboss»

  Α.3.16

Παραλήφθηκε η φράση «open source» από τα τρία πρώτα παραδοτέα

 

 

                                                                                  

          Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη

Τρύφων Εξάρχου

Read 2209 times Last modified on Wednesday, 28 November 2012 10:23

Αναζήτηση Διαβούλευση

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand