Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ' αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. 

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες: 

1. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

2. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας 

3. Διευθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

4. Διευθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου

5. Διευθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

6. Διευθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

7. Διευθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Πληροφορίες για τις Περιφερειακές ενότητες  

 

Γενικός Διευθυντής: Άγγελος Αντωνιάδης
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Υψηλάντου & Συμεωνίδη, 69132 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25313 54139
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand