ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΤΟΠΟΣ

3

14-1-2019

ΔΕΥΤΕΡΑ

12:00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

 

 

Πίνακας μελών Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)

α/α

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

1.                  

Μπότσαρης Παντελεήμων

Καθηγητής ΔΠΘ

Πρόεδρος

2.                  

Σουκουλιάς Πέτρος

Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ε&Κ (ΕΣΕΚ)

Αντιπρόεδρος

3.                  

Χουβαρδάς Κων/νος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ

Γραμματέας

4.                  

Μπαντέκας Δημήτριος

Πρύτανης ΑΤΕΙ ΑΜΘ, Καθηγητής ΑΤΕΙ ΑΜΘ

Τακτικό

5.                  

Καραφυλλίδης Ιωάννης

Καθηγητής ΔΠΘ

Τακτικό

6.                  

Γκαϊντατζής Γεώργιος

Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ

Τακτικό

7.                  

Μπρούφας Γεώργιος

Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ

Τακτικό

8.                  

Μαλλίνης Γεώργιος

Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ

Τακτικό

9.                  

Χριστοφορίδης Αχιλλέας

Καθηγητής ΑΤΕΙ ΑΜΘ

Τακτικό

10.               

Πάρτσιας Χρήστος

Στέλεχος Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ

Τακτικό

11.               

Γαλιατσάτου Παναγιώτα

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Τακτικό

Παρόντα Μέλη: Όσων τα ονόματα και λοιπά στοιχεία δεν σκιάζονται στον παραπάνω πίνακα

Τακτικά Μέλη που αν και προσκλήθηκαν, δεν προσήλθαν.

1.       Μπαντέκας Δημήτριος

2.       Μπρούφας Γεώργιος

3.       Μαλλίνης Γεώργιος

4.       Γαλιατσάτου Παναγιώτα

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου:

Ι. Κεσανλής Στέλεχος της Μονάδας Α’ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ΑΜΘ.

Κ. Καλούδης, Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Περιφέρειας ΑΜΘ και Π. Χουρίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας ΑΜΘ.

Η παρουσία των παραπάνω στην εν λόγω συνεδρίαση, αφορά μόνο στην παροχή στοιχείων για τα σχετικά θέματα και αποχωρούν πριν τη λήψη απόφασης.

Χρέη πρακτικογράφου του Συμβουλίου εκτελεί η κα Μαρία Λειβαδιώτου.

 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΣΕΚ

α/α

Θέμα

Εισηγητής

Α.Π.

Απόφαση

1

Ενημέρωση των μελών του ΠΣΕΚ

ΠΣΕΚ

 

Ενημερώνεται το ΠΣΕΚ για τα παρακάτω θέματα:

1.1

Κανονισμός λειτουργίας ΠΣΕΚ ΑΜΘ

Π. Μπότσαρης

 

Τα μέλη ενημερώθηκαν για τον έλεγχο του κανονισμού από το Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας ΑΜΘ κ. Γούναρη και αποδέχτηκαν το τελικό κείμενο όπως διαμορφώθηκετο οποίο και διαβιβάσθηκε αρμοδίως προς δημοσίευση.

1.2

Δομή και λειτουργία ιστοσελίδας ΠΣΕΚ ΑΜΘ

Κ. Χουβαρδάς

 

Συζητήθηκε η μορφή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του ΠΣΕΚ ΑΜΘ

2

Επικύρωση πρακτικών της συνεδρίασης του ΠΣΕΚ, με αριθμό 02/11-12-2018

ΠΣΕΚ

 

Έγκριση

ΤΜΗΜΑ IΙ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

α/α

Θέμα

Εισηγητής

Α.Π.

Απόφαση

1

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης ΠΣΕΚ για το 2019

Π. Μπότσαρης, Π. Σουκουλιάς

 

Παρουσίαση του Ετήσιου Σχεδίου δράσης για το 2019 το οποίο συμπεριλαμβάνει την έξυπνη εξειδίκευση RIS3. Στη συζήτηση συμμετείχαν και οι Ι. Κεσανλής, Κ. Καλούδης και Π. Χουρίδου. Το Σχέδιο εγκρίθηκε ομοφώνως και διαβιβάσθηκε προς την Περιφέρεια για περαιτέρω ενέργειες.

2

Επικαιροποίηση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΑΜΘ για το 2019 / Ερωτηματολόγιο

Π. Σουκουλιάς, Ι. Κεσανλής

 

Παρουσίαση του Ερωτηματολογίου Έξυπνης Εξειδίκευσης από τον Ι. Κεσανλή και ζητήθηκαν παρατηρήσεις – διορθώσεις από τα μέλη. Αποφασίστηκε ομάδα εργασίας να είναι τα παρόντα μέλη στην παρούσα συνεδρίαση, ένα μέλος της ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ και ένα μέλος της ΔΑΝΑΠ ΑΜΘ. Ο κ. Π. Σουκουλιάς ανέφερε τις προκηρύξεις που προγραμματίζεται να εκδοθούν.

3

Ετήσιος Προϋπολογισμός ΠΣΕΚ, 2019

Π. Μπότσαρης, Π. Σουκουλιάς

 

Παρουσίαση του Ετήσιου Προϋπολογισμού για το 2019.   Συζητήθηκε η δυνατότητα και οι λεπτομέρειες πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου για τη στήριξη του ΠΣΕΚ ΑΜΘ στο έργο του. Οπροϋπολογισμός του ΠΣΕΚ για το 2019 εγκρίθηκε ομοφώνως και διαβιβάσθηκε προς την Περιφέρεια για περαιτέρω ενέργειες.

4

Σχεδιασμός εκδηλώσεων ΠΣΕΚ για το Α! εξάμηνο του 2019 (Brainstorming)

Π. Μπότσαρης, Π. Σουκουλιάς

 

Συζητήθηκε η πραγματοποίηση μιας δράσης το πρώτο εξάμηνο του 2019 και ζητήθηκε να παρουσιαστούν προτάσεις από τα μέλη στην επόμενη συνεδρίαση.

5

Σχεδιασμός συγκρότησης Επιτροπών ΠΣΕΚ (Brainstorming)

Π. Μπότσαρης, Π. Σουκουλιάς

 

Συζητήθηκε η σύσταση και συγκρότηση ομάδων εργασίας.   Αποφασίστηκε αρχικά η συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας για την αγροδιατροφή με υπεύθυνο τον κ. Π. Σουκουλιά (ο οποίος θα συγκροτήσει την ομάδα) και πρώτη συνάντηση μέσα στο πρώτο 15ημερο του Φεβρουαρίου 2019

Οι συνεδριάσεις τουΠΣΕΚ είναι μυστικές σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 10 του ΚΔΔ/σιας (ν. 2690/1999) και του ν. 2472/1997 συνεπώς δεν επιτρέπεται η χρήση κάθε είδους τεχνικού μέσου για τη βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση και κάθε μορφή λήψης αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων

Στο σημείο αυτό και ώρα 15:00 μ.μ. λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     
     

Χουβαρδάς Κων/νος

 

Μπότσαρης Ν. Παντελεήμων

Read 2410 times

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand