Συμπαραστάτης του πολίτη

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης

Βιογραφικό σημείωμα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Γεώργιος Κυμπαρίδης 

           

Γενικές Πληροφορίες για τον θεσμό

 

Αποστολή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

 

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) «...δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν σχετικά προβλήματα...».

 Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης περιγράφονται ως ακολούθως:

 • Υποδοχή των καταγγελιών άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Διαμεσολάβηση για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τις ανωτέρω καταγγελίες.
 • Υποχρέωση έγκαιρης απάντησης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) εντός 30 ημερών στους διοικουμένους.
 • Σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής και παρουσίασης από τον ίδιο και συζήτησης στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 • Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης διοίκησης της Περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του όσο και σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον ίδιο.

Δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά του:

 • Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων.
 • Οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας
 • Τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Οι Εφορίες.
 • Τα Καταστήματα Κράτησης (Φυλακές).
 • Η Αστυνομία.
 • Η ΔΕΗ, τα ΕΛΤΑ, ο ΟΑΕΔ, κλπ.

Η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.

Υποβολή αναφοράς  / καταγγελίας

 

Η υποβολή αναφοράς / καταγγελίας γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους και περιέχει οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του αναφέροντος / καταγγέλλοντος, υπογραφή, το αίτημά του και τον φορέα, κατά του οποίου αναφέρεται: 

 • Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. έως 12.30 μ.μ. (διευθυνση Νομαρχίας, 1ος Όροφος, Τ.Κ. 69132, Κομοτηνή, Τηλ. : 2531350221   
 • Ταχυδρομικώςστην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουστη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Προς δική σας διευκόλυνση, προτείνεται η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου που ακολουθεί.

 
Έντυπα αναφοράς / καταγγελίας: 

 Έντυπο αναφοράς / καταγγελίας ΠΟΛΙΤΗ(word)

 Έντυπο αναφοράς / καταγγελίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(word) 

Γραφείο Περιφερειακού Συμπαραστάτη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2531350221   

Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand