Νομικό τμήμα

Νομικό τμήμα

Νομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας ΑΜΘ, με έδρα την Κομοτηνή, λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και είναι αρμόδια για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών της με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Επιπλέον, είναι αρμόδια για τη νομική στήριξη των υπαλλήλων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για το συντονισμό του έργου της Υπηρεσίας, τον καταμερισμό του και τη σύγκλιση της ολομέλειας.

Ειδικότερα, η Νομική Υπηρεσία ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

α) Παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας και των υπαλλήλων της.

β) Διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Περιφέρειας.

γ) Γνωμοδότηση επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτή από τα αρμόδια όργανα, στο πλαίσιο των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τους.

Στις Έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ξάνθης και Δράμας λειτουργούν Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας, προκειμένου να εκπροσωπείται η Περιφέρεια και οι υπάλληλοι ενώπιον των δικαστικών και των διοικητικών αρχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα Γραφεία ασκούν κατ’ αντιστοιχία τις αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας ΑΜΘ.

Προσωπικό

Αναγνώστου Ελένη, Νομικός Σύμβουλος ΠΕ Εβρου, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.

Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 40, Τ.Κ. 68132, Αλεξανδρούπολη.

Τηλ. 25513-50412, 25513-50469.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αποστολίδης Κυριάκος, Νομικός Σύμβουλος ΠΕ Δράμας, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.

Διεύθυνση: Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, ΤΚ: 66100, Δράμα.

Tηλ. 25213-51301.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Γούναρης Κωνσταντίνος, Νομικός Σύμβουλος ΠΕ Ξάνθης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω,

Διεύθυνση: Διοικητήριο Ξάνθης, ΤΚ: 67133, Ξάνθη.

Tηλ. 25413-50229, 6973824308.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                    

Πατσουρίδου Στάμω, Νομικός Σύμβουλος ΠΕ Έβρου, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.

Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 40, Τ.Κ. 68132, Αλεξανδρούπολη.

Tηλ. 25513-50410, 25513-50469

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Διευθυνση: Κακουλίδη 1, ΤΚ 69100 Κομοτηνή.

τηλ. 25313-52113

Fax 25313-28997

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand