Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων 2013 ΠΕ Καβάλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ανάδειξη προμηθευτή γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμών γραφείου, χάρτου και εντύπων μηχανογράφησης, εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με προϋπολογισμό 27.642,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. με την αριθμ. πρωτ. 03 Οικ.1288/27-3-2013, ΑΔΑ: ΒΕΑΚ7ΛΒ-ΜΚΖ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, συνολικού ποσού 34.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2013 της Π.Ε. Καβάλας και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 3072.1111. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προμηθευτών ή Συνεταιρισμοί.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 14 - 5 - 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας (Διοικητήριο Καβάλας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα - 2ος όροφος, γραφείο 215).
Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 14 - 5 -2013 και ώρα 10:00 π.μ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στο τηλέφωνο 2510291215, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω έγγραφα.
Περίληψη Διακήρυξης 2013
Διακήρυξη 02/2013
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, τα υλικά που αναφέρονται στη διακήρυξη είναι τα ίδια που αναφέρονται και στα συνημμένα υπολογιστικά φύλα Excel.
Πίνακας αναλωσίμων εκτυπωτών, FAX, φωτοαντιγραφικών (Excel)
Πίνακας Γραφικής Ύλης (Excel)

Διαβάστηκε 1444 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013 14:23

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή