Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Διαγωνισμός για την ανάδειξη «προμηθευτή καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΑΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Ε. Ιορδανίδου
Τηλ: 2513-503-215

Ανακοινώνουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη «προμηθευτή καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με χρονική διάρκεια του έργου από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2013». Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προμηθευτών ή Συνεταιρισμοί.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 14-6-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καβάλας ( Διοικητήριο Καβάλας, Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα - 2ος όροφος ).

Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατίθενται στο Διοικητήριο Καβάλας, Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα - 2ος όροφος - γραφείο 215. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 14-6-2013 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω έγγραφα.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Διαβάστηκε 923 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013 14:22

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή