Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Ανακοίνωση που αφορά την αριθμ. 08/2013 Διακήρυξη για την ανάδειξη συλλογών- Εξοπλισμό των χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)


Εντός του τεύχους της διακήρυξης, στη σελίδα 41, αναφέρεται μεταξύ άλλων και ισχύει ότι οι διαγωνιζόμενοι που θα συμμετάσχουν, θα πρέπει να καταθέσουν δείγματα: «α) όλων των τύπων των γυαλιών που προδιαγράφονται (όψεων προθηκών – οροφής προθηκών – διαχωριστικό προθήκης, από ζώνη φωτισμού), β) των μηχανισμών ανοίγματος των κρυστάλλων των προθηκών, γ) των φωτιστικών σωμάτων, δ)του συστήματος ασφάλισης - απασφάλισης των προθηκών, ε)των μονωτικών υλικών και εξαρτημάτων στεγάνωσης της προθήκης. Ταυτόχρονα θα καταθέσουν δείγμα από κατασκευαστικό σχέδιο της προθήκης Π1 και Π2. Ο ανάδοχος προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και επί μέρους βελτιώσεις ως προς τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των προθηκών που προβλέπει η μελέτη, καθώς επίσης στατική μελέτη αντοχής των υαλοπινάκων και λίστα υλικών. Επίσης να προμηθεύσει δείγματα, όταν αυτό του ζητηθεί, που θα αφορούν τις προθήκες, τα οποία θα εγκριθούν από τον Μελετητή της Μουσειογραφικής Μελέτης και την Επιτροπή Εκτέλεσης του έργου προκειμένου να συνεχισθούν οι εργασίες παραγωγής των προθηκών και των αντίστοιχων Εκθεσιακών κατασκευών.»
Η φαινομενικά αντίθετη αναφορά στη σελίδα 16 του τεύχους διακήρυξης που έχει ως εξής:«Δείγματα των προσφερομένων ειδών δεν αποστέλλονται.», αφορά σε είδη εις όλον, ήτοι καθίσματα, τραπέζια, υπολογιστές κτλ. και δεν αναιρεί τα επιμέρους τμήματα που ζητούνται στη σελίδα 41.

Η Πρόεδρος
Της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου

Κατεβάστε την ανακοίνωση

Διαβάστηκε 1065 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013 12:20

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή