Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνσιμού για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση της ενέργειας «Συντονισμός της Τοπικής Ομάδας Στήριξης», στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένου έργου ‘Reviving high-rise Blocks for c

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης & Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04-02-98 Β΄) για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση της ενέργειας  «Συντονισμός της Τοπικής Ομάδας Στήριξης», στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένου έργου ‘Reviving high-rise Blocks for cohesive and green neighborhoods/Re-Block’ (Αναζωογόνηση κτηριακών συμπλεγμάτων για συνεκτικές και πράσινες γειτονιές) του Προγράμματος URBACT II (2007-2013),με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εννέα λεπτών (13.943,09 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών.

 

Τεύχος Προκήρυξης

Διαβάστηκε 854 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013 11:49

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή