Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης & Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04-02-98 Β΄) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση ενεργειών«Συντονισμός του έργου

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης & Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04-02-98 Β΄) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση ενεργειών«Συντονισμός του έργου», «Πληροφόρηση και ενημέρωση», «Κεφαλαιοποίηση» και «Σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελέτης σκοπιμότητας του Κοινού Σχεδίου Δράσης»στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Παράκτια διακυβέρνηση και πολιτικές προσαρμογής - COASTGAP»του Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας MED, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά προϋπολογισμού μέχρι δεκαεννέα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (19.032,52 €) πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών.

Τεύχος Προκήρυξης

Διευκρίνιση 1

Διορθωμένος Πίνακας Αντικειμένου και Π/Υ

Διαβάστηκε 922 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013 12:18

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή