Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων 2014 Π.Ε. Καβάλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη <<προμηθευτή γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμών γραφείου, χάρτου και εντύπων μηχανογράφησης, γραφίτες και μελάνια εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών, εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης>> για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με προϋπολογισμό 28.455,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. με την αριθμ. πρωτ. 03 Οικ. 3967 / 17 - 9 -2013 (Α_Α: ΒΛΛΨ7ΛΒ-Ε53 ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, συνολικού ποσού 35.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2014 τηςΠ.Ε. Καβάλας και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 3072.1111.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προμηθευτών ή Συνεταιρισμοί.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 26 - 11 - 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας (Διοικητήριο Καβάλας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα - 2ος όροφος, γραφείο 215).
Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 26 - 11 - 2013 και ώρα 10:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στο τηλέφωνο 2510291215 ,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερα...

Διαβάστηκε 1195 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013 12:48

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή