Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Διακήρυξη 10/2018 (ΑΔΑ: ΨΓ6Ν7ΛΒ-26Ξ) Δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (NUTS:EL 512) της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για τα έτη 2019 και 2020 και 2021

Διαβάστηκε 432 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή