Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και ανάπτυξη της βάσης δεδομένων για τους τελικούς σταθμούς πληροφοριών (info kiosks)» για την υλοποίηση της ενέργειας «WP 5 – Δημιουργία συστήματος πληροφοριών (info kiosks)»

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή