Ανάπτυξης

Κατάθεση παράβολων και διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων

Κωδικός διαδικασίας:

ΑΑΕ020

Περιγραφή:

Αίτηση κατάθεσης (ΕΝΤΥΠΟ 16) παράβολων και διενέργειας εξετάσεων για την χορήγηση άδειας αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Κατάθεση αίτησης και παράβολων εξέτασης του θεωρητικού μέρους και του πρακτικού μέρους των εξετάσεων (όταν οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από εξεταστική επιτροπή Περιφέρειας), προκειμένου να συμμετάσχει στις εξετάσεις.

2. Διενέργεια εξετάσεων.

2.1 Επιτυχής εξέταση στο θεωρητικό μέρος: Διενέργεια εξέτασης και στο πρακτικό μέρος.

2.2 Ανεπιτυχής εξέταση στο πρακτικό μέρος: Υποβολή αίτησης συμμετοχής σε εξετάσεις του πρακτικού μέρους, συνοδευόμενης από τη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών που είναι σε ισχύ, το πρακτικό εξέτασης του θεωρητικού μέρους και το παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις του πρακτικού μέρους. Επανεξέταση.

2.3 Επιτυχής εξέταση και στο πρακτικό μέρος: Έκδοση βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης και έκδοση της Άδειας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση της άδειας ή την ημερομηνία της αίτησης του ενδιαφερόμενου για τη συμμετοχή του στο αντίστοιχο στάδιο της εξέτασης.

Δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών (από την υπηρεσία που την εξέδωσε).
 2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη υδραυλικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ. 2 του Π.Δ. 115/2012, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο: παράβολο τριάντα τριών (33) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εξήντα εννέα (69) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: (ανακοινώνεται από το αντίστοιχο Τμήμα Επαγγέλματος στο οποίο κατατίθεται η αίτηση και χορηγείται σημείωμα κατάθεσης).

Νομικό πλαίσιο:

 1. Οι διατάξεις του Ν. 3982/2011 .
 2. Το ΠΔ. 115/2012, ΦΕΚ 200/Α/17-10-2012.
 3. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10-1-2013 (ΦΕΚ 21/Β/10-1-2013).
 4. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11-1-2013 (ΦΕΚ 33/Β/11-1-2013).
 5. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. Οικ. 5571/379/ΦΓ9.6.4/24-4-2013.

Κόστος:

Το κόστος των παραβόλων που αναφέρονται ως άνω.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση της άδειας ή την ημερομηνία της αίτησης του ενδιαφερόμενου για τη συμμετοχή του στο αντίστοιχο στάδιο της εξέτασης.

Διάρκεια ισχύος:

Οκτώ (8) χρόνια.

Παραγόμενα έγγραφα:

Άδεια Αρχιτεχνίτη αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων.

Έντυπα συμπλήρωσης:

ΕΝΤΥΠΟ 16 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ pdf_icon

Σημεία εξυπηρέτησης:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / Δ/ΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66133 Δράμα
 • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
 • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
 • ΠΕ Ροδόπης – Φιλίππου 82, 69132 Κομοτηνή
 • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 , 68132 Αλεξ/πολη

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας – 2521351413 – 2521351414
 • ΠΕ Καβάλας – 2513503551
 • ΠΕ Ξάνθης – 2541350173
 • ΠΕ Ροδόπης – 2531354207
 • ΠΕ Έβρου – 2551350505 – 2551350518
Διαβάστηκε 182 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 14:29

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή