Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών

Σημείωση: Το περιεχόμενο της παρούσης είναι μη επικαιροποιημένο

Φίλτρα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών

Ολοκλήρωση επένδυσης του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013), τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/28.2.2014) και τις διατάξεις του Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22.6.2016) και υ

Περιγραφή:

Τα στάδια της ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι:

 1. Έκδοση τροποποιητικής  Απόφασης Υπαγωγής ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης (αν απαιτείται).
 2.  Συγκρότηση οργάνου ελέγχου επένδυσης.
 3.  Εξέταση αιτήσεων θεραπείας. (Γνωμοδοτική Επιτροπή).
 4. Έκδοση τροποποιητικής Απόφασης Υπαγωγής για την ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της.
 5.  Καταβολή επιχορήγησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4399/2016.
 6.  Έκδοση Απόφασης Ανάκλησης (αν απαιτηθεί).

Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους.

 • Απόφαση 76008/2014 (ΦΕΚ 3653/Β/31.12.2014)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Δικαιολογητικά:

   

  Δικαιολογητικά για έλεγχο – πιστοποίηση επενδύσεων:

  1. Απόφαση 2106/18.1.2013 (ΦΕΚ 183/Β/31.1.2013) που αναφέρεται στα δικαιολογητικά για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και  προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργουμένης απασχόλησης προηγούμενων επενδυτικών νόμων (ν. 3299/2004, ν. 2601/98 και ν. 1892/90).

  Διαδικασία ανανέωσης:

  1. Έκθεση ελέγχου επένδυσης που έχει ενταχθεί στο Ν. 3299/2004. 2. Τροποποίηση απόφασης για την υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και αφορά τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και περίληψη απόφασης (δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ)). 3. Ανάκληση της απόφασης υπαγωγής επιχείρησης επένδυσης του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει και περίληψη απόφασης (δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ)). 4. Απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει και περίληψη απόφασης (δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ)).

 • Νομικό πλαίσιο:

   

 • Κόστος:

   

  Απόφαση 22576/27.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΦ-ΑΗ5) που αναφέρεται στο παράβολο για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων.

  Άρθρο 80 του Ν. 4399/2016 που αφορά το παράβολο που απαιτείται για την υποβολή αιτήματος ελέγχου επενδυτικών σχεδίων είτε για την πιστοποίηση του 50% του κόστους της επένδυσης είτε για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και Ν. 3908/2011.

 • Σημεία εξυπηρέτησης:
  • ΠΕ Δράμας – Μυλοπόταμος Δράμας, 66133 Δράμα
  • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66132 Δράμα
  • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
  • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
  • ΠΕ Ροδόπης – Γ. Κακουλίδη 1, 69132 Κομοτηνή
  • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 – Κασσάνδρας & Εμπορίου γωνία, 68132 Αλεξ/πολη

  Τηλέφωνα εξυπηρέτησης:

  • ΠΕ Δράμας –
  • ΠΕ Καβάλας –
  • ΠΕ Ξάνθης –
  • ΠΕ Ροδόπης –
  • ΠΕ Έβρου –
Διαβάστηκε 685 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 13:44

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή