Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών

Σημείωση: Το περιεχόμενο της παρούσης είναι μη επικαιροποιημένο

Φίλτρα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών

Ολοκλήρωση επένδυσης στον Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1.2.2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013), τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/28.2.2014) και τις διατάξεις του Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22.6.2016) και υπο

 Περιγραφή:

Τα στάδια της ολοκλήρωσης είναι:

 1. Έκδοση τροποποιητικής Απόφασης Υπαγωγής ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης (αν απαιτείται).
 2.  Συγκρότηση οργάνου ελέγχου επένδυσης.
 3.  Έκδοση τροποποιητικής Απόφασης Υπαγωγής για την ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της.
 4.  Καταβολή επιχορήγησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4399/2016.
 5.  Έκδοση Απόφασης Ανάκλησης (αν απαιτηθεί).

Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους.

 • Απόφαση 76008/2014 (ΦΕΚ 3653/Β/31.12.2014)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Δικαιολογητικά:

  Δικαιολογητικά για έλεγχο – πιστοποίηση επενδύσεων:

  Απόφαση 2106/18.1.2013 (ΦΕΚ 183/Β/31.1.2013) που αναφέρεται στα δικαιολογητικά για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργουμένης απασχόλησης προηγούμενων επενδυτικών νόμων (Ν. 3299/2004, Ν. 2601/98 και Ν. 1892/90).

 • Νομικό πλαίσιο:
 • Κόστος:
  • Άρθρο 80 του Ν. 4399/2016 που αφορά το παράβολο που απαιτείται για την υποβολή αιτήματος ελέγχου επενδυτικών σχεδίων είτε για την πιστοποίηση του 50% του κόστους της επένδυσης είτε για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και Ν. 3908/2011.
  • Απόφαση 22576/27.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΦ-ΑΗ5) που αναφέρεται στο παράβολο για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων.
 • Διάρκεια ισχύος:

  Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριετίας σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων , μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με την κατάταξη του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, εφόσον κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ, ή μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης περιόδου επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, αν αυτή υπερβαίνει την πενταετία ή τριετία κατά τα ανωτέρω οφείλουν να τηρούν τους όρους υπαγωγής.

 • Παραγόμενα έγγραφα:

  1. Απόφαση τροποποίησης ολοκλήρωσης και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης (αναρτάται στη Διαύγεια) που εντάχθηκε στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, για την ενίσχυση της με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής και περίληψη απόφασης (δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ)).

  2. Ανάκληση απόφασης υπαγωγής (αναρτάται στη Διαύγεια) επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης που εντάχθηκε στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, για την ενίσχυση της με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής και περίληψη απόφασης (δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ)).

 • Σημεία εξυπηρέτησης:
  • ΠΕ Δράμας – Μυλοπόταμος Δράμας, 66133 Δράμα
  • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66132 Δράμα
  • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
  • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
  • ΠΕ Ροδόπης – Γ. Κακουλίδη 1, 69132 Κομοτηνή
  • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 – Κασσάνδρας & Εμπορίου γωνία, 68132 Αλεξ/πολη

  Τηλέφωνα εξυπηρέτησης:

  • ΠΕ Δράμας –
  • ΠΕ Καβάλας –
  • ΠΕ Ξάνθης –
  • ΠΕ Ροδόπης –
  • ΠΕ Έβρου –
Διαβάστηκε 585 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 13:46

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή