Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Χορήγηση άδειας μεταφορέα ζώντων ζώων τύπου I (έως 8 ώρες)

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

 1. Αυτοψία από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.
 2. Χορήγηση ή όχι κωδικού αριθμού.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία).
 2.  Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
 3.  Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν έχει υποβάλλει αίτηση σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε.
 4.  Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδηγού.

Νομικό πλαίσιο:

 1. Κανονισμός 1/2005 «Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του Καν. ΕΚ. 1255/1997.
 2. ΚΥΑ 314754/2009 «Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών  1/2005 και 1255/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δεκαπέντε (15) μέρες.

Διάρκεια ισχύος:

Πέντε (5) χρόνια

Διαδικασία ανανέωσης:

Υποβολή αίτησης.

Παραγόμενα έγγραφα:

Άδεια μεταφορέα ζώντων ζώων τύπου 1 (έως 8 ώρες).

Σημεία εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66133 Δράμα
 • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
 • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
 • ΠΕ Ροδόπης – Λ. Δημοκρατίας 1, 69133 Κομοτηνή
 • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 – Κασσάνδρας & Εμπορίου γωνία, 68132 Αλεξ/πολη
Διαβάστηκε 1797 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 09:17

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή