Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδων διαχείρησης ζωικών υποπροϊόντων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής :

 1.  Αίτηση και κατάθεση φακέλου.
 2.  Έλεγχος πληρότητας φακέλου.
 3.  Προώθηση αίτησης στην τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή.
 4.  Εξέταση της αίτησης από την τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή.
 5.  Επιτόπιος έλεγχος.
 6.  Έκθεση-εισήγηση της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής στον Περιφερειάρχη.
 7.  Έκδοση απόφασης Περιφερειάρχη.
 8.  Ενημέρωση Γραφείου Διαχείρησης Ζωικών Υποπροϊόντων.
 9.  Έκδοση ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης από το Γ.Δ.Ζ.Α.
 10.  Λειτουργία της μονάδας.

Δικαιολογητικά:

 1. Η έκθεση αυτοψίας του άρθρου 7 παρ. 4 του Π.Δ. 211/2006.
 2.  Άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης.
 3.  Άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 4.  Άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 5.  Ο μηχανισμός ελέγχου των υγειονομικών κινδύνων, που βασίζεται στον εντοπισμό και στη εφαρμογή μεθόδων παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP).
 6.  Το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των οχημάτων.
 7.  Τα μέτρα για τον αποκλεισμό της εισόδου των πτηνών και τεκμηριωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των τρωκτικών, των εντόμων ή άλλων παρασίτων.
 8. Εάν πρόκειται για μονάδα που παράγει αποκλειστικά ζωοτροφές για ζώα που δεν συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων, σχετική έγκριση από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, όπως αυτή προβλέπεται στην Κ.Υ.Α για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού 1234/2003/ΕΚ της Επιτροπής, μετά από επιτόπιο έλεγχο και εισήγηση του επόπτη ελέγχου κυκλοφορίας ζωοτροφών.

Νομικό πλαίσιο:

ΠΔ 79/2007 , Άρθρα 3, 5, 6.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως τρείς (3) μήνες.

Διάρκεια ισχύος:

Εφάπαξ χορήγηση εκτός αν κριθεί απαραίτητα η αναστολή της άδειας.

Διαδικασία ανανέωσης:

Εφάπαξ χορήγηση εκτός αν κριθεί απαραίτητα η αναστολή της άδειας.

Παραγόμενα έγγραφα:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων.

Σημεία εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66133 Δράμα
 • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
 • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
 • ΠΕ Ροδόπης – Λ. Δημοκρατίας 1, 69133 Κομοτηνή
 • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 – Κασσάνδρας & Εμπορίου γωνία, 68132 Αλεξ/πολη
Διαβάστηκε 1774 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 09:16

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή