Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Χορήγηση άδειας εκτροφής – αναπαραγωγής σκύλων

Περιγραφή:

Υποβολή αίτησης προκειμένου να ενημερωθεί η Υπηρεσία για την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος

Για τη χορήγηση άδειας εκτροφής και αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς καθώς και άδεια εκπαιδευτή σκύλων αναμένονται συμπληρωματικές πληροφορίες για την αδειοδότηση βάση του άρθρου 46 Ν.4235/2014 (Α’32) όπως τροποποίησε το άρθρο 6 του Ν.4039/2012 (Α’15) που θα καθορίζονται ,με σχετική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής ,αναπαραγωγής εμπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαμονής ή παραμονής των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό ως ανά είδος ζώου, η αρμόδια αρχή ελέγχου και οι κυρώσεις καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα

Δικαιολογητικά:

α) Για την άδεια ίδρυσης:

 1.  Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
 2.  Τεχνική μελέτη για την κτιριακή εγκατάσταση.
 3.  Χρηματικό παράβολο υπέρ Δημοσίου.

β) Για την άδεια λειτουργίας:

 1.  Άδεια ίδρυσης.
 2.  Υπεύθυνη δήλωση κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος.
 3.  Τοπογραφικό διάγραμμα με κατόψεις των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου με κλίμακα 1:100.
 4.  Έκθεση περιγραφική του εξοπλισμού.

Νομικό πλαίσιο:

 1. Νόμος υπ’αριθμ.604/77(ΦΕΚ 163 Α) Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων.
 2.  Π.Δ 463/1978(ΦΕΚ 96 Α) Περί των όρων και προϋποθέσεων.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δεκαπέντε (15) μέρες.

Διάρκεια ισχύος:

Πέντε (5) χρόνια.

Διαδικασία ανανέωσης:

Υποβολή αίτησης.

Παραγόμενα έγγραφα:

Άδεια εκτροφής - αναπαραγωγής σκύλων.

Σημεία εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66133 Δράμα
 • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
 • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
 • ΠΕ Ροδόπης – Λ. Δημοκρατίας 1, 69133 Κομοτηνή
 • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 – Κασσάνδρας & Εμπορίου γωνία, 68132 Αλεξ/πολη
Διαβάστηκε 2376 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 09:12

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή