Παραχωρήσεις Γης

Διακήρυξη που αφορά την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με αρ. πρωτ. 84248/4067/20-03-2023, με ΑΔΑ: ΩΖΠΘ7ΛΒ-Ζ1Ι

Διακήρυξη που αφορά την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με αρ. πρωτ. 84248/4067/20-03-2023, με ΑΔΑ: ΩΖΠΘ7ΛΒ-Ζ1Ι

Διαβάστηκε 54 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή