Παραχωρήσεις Γης

Διακήρυξη που αφορά την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με αρ. πρωτ.296045/15546/04-10-2022, με ΑΔΑ: ΨΓ0Ψ7ΛΒ-ΙΟ6

Διακήρυξη που αφορά την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με αρ. πρωτ.296045/15546/04-10-2022, με ΑΔΑ: ΨΓ0Ψ7ΛΒ-ΙΟ6 καθώς και το αντίστοιχο διάγραμμα του ακινήτου.

Διαβάστηκε 119 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή