Παραχωρήσεις Γης

Ανάκληση της αριθ. 5938/11-04-2018 (ΑΔΑ: Ω6ΧΒ7ΛΒ-14Θ) απόφασης του Περιφερεικού Συμβούλου Δράμας

Ανάκληση της αριθ. 5938/11-04-2018 (ΑΔΑ: Ω6ΧΒ7ΛΒ-14Θ) απόφασης του Περιφερεικού Συμβούλου Δράμας με την οποία παραχωρήθηκε κατά χρήση έκταση 3.900τμ στο αγρ/μα Αδριανής με σκοπό την γεωργική χρήση (δενδροκαλλιέργεια) στην Γ. ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ.

Διαβάστηκε 29 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή