Παραχωρήσεις Γης

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τρείς αποφάσεις που αφορούν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου

1) την με αρ. πρωτ. 128015/6363 /05-05-2022 απόφαση με ΑΔΑ: ΨΦΜ77ΛΒ-8Ο9,

2) την με αρ. πρωτ. 128026/6365/05-05-2022 απόφαση με ΑΔΑ: ΨΥΓΖ7ΛΒ-6ΨΔ

και 3) την με αρ. πρωτ. 128030/6366/05-05-2022 απόφαση με ΑΔΑ: Ω21Ο7ΛΒ-ΨΝΘ,

καθώς και τα αντίστοιχα διαγράμματα των ακινήτων.

Διαβάστηκε 177 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή