Παραχωρήσεις Γης

Διακηρύξη που αφορά την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με αρ. πρωτ. 70898/3452/10-03-2022 και με ΑΔΑ: 62ΙΨ7ΛΒ-Ι9Α καθώς και το αντίστοιχο διάγραμμα του ακινήτου.

Διακηρύξη που αφορά την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με αρ. πρωτ. 70898/3452/10-03-2022 και με ΑΔΑ: 62ΙΨ7ΛΒ-Ι9Α καθώς και το αντίστοιχο διάγραμμα του ακινήτου.

Διαβάστηκε 176 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή