Παραχωρήσεις Γης

Ανάκληση της αριθ. 5421/24-4-2019 (ΑΔΑ: 6Η6Φ7ΛΒΨΨΦ) απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.

Ανάκληση της αριθ. 5421/24-4-2019 (ΑΔΑ: 6Η6Φ7ΛΒΨΨΦ) απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.« περί παράτασης ισχύος της αριθ. 8992/2-5-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας με ( ΑΔΑ:ΒΙΦΦ7ΛΒ-ΔΩΤ) με την οποία παραχωρήθηκε κατά χρήση έκταση 19.184τμ στο αγρ/μα Φωτολίβους με σκοπό την γεωργική χρήση στην Παπαδοπούλου Μαρία του Μαργαρίτη

Διαβάστηκε 214 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή