Παραχωρήσεις Γης

Αποστολη δυο διακηρυξεων

Δύο διακηρύξεις που αφορούν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου 1) με αρ. πρωτ. 53859/2644/22-02-2022, με ΑΔΑ: ΩΔ1Ρ7ΛΒ-ΖΓΜ καθώς και το αντίστοιχο διάγραμμα του ακινήτου και 2) με αρ. πρωτ. 53852/2643/22-02-2022, με ΑΔΑ: Ψ7Ω77ΛΒ-ΔΚΝ καθώς και το αντίστοιχο διάγραμμα του ακινήτου.

Διαβάστηκε 218 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή