Παραχωρήσεις Γης

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 248718/14802/14-09-2021 που αφορά παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου, με ΑΔΑ: Ω2Ζ97ΛΒ-ΚΥΚ καθώς και το αντίστοιχο διάγραμμα του ακινήτου.

Διαβάστηκε 33 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή