Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

5 η Τροποποίηση της υπ. Αριθ. Αρ. Πρωτ: ΦΜ.6.1./1898/ 19-7-2017 (ΑΔΑ ΩΥΞΕ7ΛΒ-ΥΑΒ) Απόφασης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διαβάστηκε 61 φορές

Αναζήτηση Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Φίλτρα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή