Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

4Η Τροποποίηση της υπ΄ αρίθμ. Φ.Μ.4.1/619/4-6-2020 απόφασης, Συγκρότησης Επιτροπών Παρακολούθησης Πράξεων για το Υπομέτρο 4.1:

«Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές«Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικέςεκμεταλλεύσεις» Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητατης εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ τουΠρογράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, στην Περιφέρεια ΑνατολικήςΜακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ).»

Διαβάστηκε 114 φορές

Αναζήτηση Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Φίλτρα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή