Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Η με αρ.πρωτ. 2327/117791/21-10-2016 Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων στον αγροτικό τομέα ως επαγγελματίες αγρότες (ΑΔΑ: ΩΛΓΚ4653ΠΓ-2ΡΗ)

Διαβάστηκε 342 φορές

Αναζήτηση Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Φίλτρα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή