Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Προκηρύξεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δέυτερη Ορθή Επανάληψη ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών

1.Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.263.990,44 € με Φ.Π.Α., με δικαιώματα προαίρεσης (άρθρο 2, κεφ. Γ, παρ. 2.στ της ΚΥΑ 24001/2013) έως ποσοστό 20% του προϋπολογισμού, το οποίο θα ασκηθεί στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη τροποποίησης των υφιστάμενων δρομολογίων (μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων, μερική αλλαγή διαδρομής κτλ).

2.Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης της υπ’ αριθμ. οικ.263100/3889/05-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ0ΠΟ7ΛΒ-Ρ74,) Πρόσκλησης σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχων για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καβάλας, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Για να δείτε τα Συνημμένα αρχεία πατήστε εδώ:

Διαβάστηκε 131 φορές
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Καβάλας athepes

Τελευταία άρθρα από τον/την Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Καβάλας athepes

FaLang translation system by Faboba