Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 15 ανατομικών καθισμάτων εργασίας

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας:

Από τον ειδ. φορέα/κωδικό: 3072.1711.0001 του οικ/κού έτους 2019, προϋπολογισμού τριών χιλιάδων (3000) ευρώ με το ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ. αριθ. 03/3366/27-8-19 (ΑΔΑ: ΨΖΞΔ7ΛΒ-9ΩΑ) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την προμήθεια: 15 ανατομικών καθισμάτων εργασίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημ. Υγεία και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας του υλικού για το σκοπό για τον οποίο ζητείται, συνολικού ποσού μέχρι 3000ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3072.1711.0001 οικονομικού έτους 2019, (CPV 39130000-2).

Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ.

Διαβάστηκε 270 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019 10:05

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή